Cách Tính Trọng Lượng

Có 2 cách để xác định trọng lượng tính cước cho hàng hoá, bưu gửi:

– Cách 1: Tính theo trọng lượng thực tế.

Với cách tính này, hàng hoá, bưu gửi sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế.

– Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi.

Với cách tính này, hàng hoá bưu gửi sẽ được xác định trọng lượng tính cước dựa trên việc quy đổi từ kích thước các chiều của hàng hoá bưu gửi đó. Công  thức quy đổi cụ thể như sau:

1.     Đối với các dịch vụ chuyển phát theo đường hàng không:

Trọng lượng quy đổi (kg) =
Dịch vụ trong nước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) ÷ 6000
Dịch vụ quốc tế: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) ÷ 5000

2.     Đối với các dịch vụ chuyển phát theo đường bộ:

Trọng lượng quy đổi (kg) =

Dịch vụ trong nước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (m) x 300
Dịch vụ quốc tế: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) ÷ 5000

Gửi Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *